رفع عیوب خاص ترمز

تعمیر بلوک ترمز

مشاوره و راهنمایی

تعمیر انواع ترمز ABS

logo-mark-1

ماموریت ما

 ماموریت ما ، تضمین ایمنی شماست.

50+سال تجربه
100+تعمیر بلوک ترمز جنسیس
1000+رفع عیوب خاص ترمز ای بی اس
100+انواع خودرو خارجی
10kتعمیر بلوک ترمز

خدمات

 مرکز ترمز ABS شرافتی

خدمات تخصصی ترمز ABS انواع خودرو شامل :

logo-mark-1

خدمات ما

 • خالی کردن ترمز 
 • چوب شدن پدال ترمز
 •  خالی کردن پدال ترمز در ترمز ای بی اس
 •  پایین رفتن پدال ترمز ای بی اس
 • کم بودن سطح روغن ترمز در مخزن
 •  پایین گرفتن ترمز ABS
 • لرزش فرمان و اتاق هنگام ترمز گیری
 • دو پا شدن ترمز ABS ( ای بی اس )
 • صدای سایش آهن به آهن و خراشیده شدن از ترمز ها
 •  دو پا شدن پدال ترمز
 • درگیر بودن دائمی لنت ترمز با سطح دیسک ترمز 
 • مسدود شدن روغن ترمز چرخ در خودروی دارای پمپ ABS
 • پایین بودن پدال ترمز
 • خارج نشدن روغن ترمز از چرخ در ترمز ABS
 • سوت کشیدن ترمز در زمان ترمزگیری
 • مسدود شدن لوله خروجی روغن ترمز از پمپ ABS
 • قفل شدن چرخ یا چرخ ها بر اثر خرابی بلوک ای بی اس
 • انحراف خودرو به یک سمت هنگام ترمزگیری
 • سفت شدن پدال ترمز ای بی اس

Need Help? Chat with us